Privacy statement Dutchwebshark

Dutchwebshark is een organisatie dat bedrijven en kandidaten verbindt. Dutchwebshark is gevestigd in Amsterdam. Voor het faciliteren van onze diensten maken wij gebruik van gegevens van zowel kandidaten als werkgevers. Voor Dutchwebshark is het vanzelfsprekend dat wij met de grootst mogelijke zorg met je gegevens omgaan omwille de privacy van de bezoekers van deze website. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. In de hierop volgende sectie zal informatie worden verstrekt met betrekking tot het verzamelen van uw gegevens als wel de gegevens die worden verstrekt door het gebruik van deze website. Gegevens zullen enkel worden gebruikt zoals in deze policy beschreven zijn.

Gegevens verzameling en gebruik

De informatie die via deze website wordt verzameld is enkel bedoeld voor gebruik binnen Dutchwebshark en haar partners. Dutchwebshark bewaart persoonlijke data als naam, cv en emailadres voor de volgende doeleinden:

  • om voor jou relevante vacatures te vinden en deze aan jou te koppelen;
  • om het recruitment proces the faciliteren;
  • om jouw gegevens te delen met werkgevers om nader te bepalen of jouw profiel aan de eisen voldoet;
  • om jou op de hoogte te houden van nieuws, ontwikkelen of andere informatie omtrent Dutchwebshark;
  • om jouw vragen of andere verzoeken te behandelen;
  • om partners te voorzien van informatie als referenties, kwalificatie, verklaring omtrent gedrag;
  • om jou gebruik te kunnen laten maken van onze andere diensten als talentwebsocial of talentpool;

Gegevens verzameld door Dutchwebshark zijn enkel toegankelijk voor personen werkzaam binnen deze organisatie, en kunnen gedeeld worden met partners wanneer deze gegevens nodig zijn voor het faciliteren van onze diensten. Tevens kunnen wij, wanneer wij daartoe verplicht zijn, je gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Daarnaast behouden wij ons tevens het recht voor om je gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Dutchwebshark.

Toegang en informatie over uw gegevens

Je hebt te allen tijde het recht om te informeren bij Dutchwebshark welke gegevens wij op dat moment in ons bezit hebben, en hier een kopie van te ontvangen. Hier kunnen eventueel administratiekosten aan verbonden zijn. Je kunt tevens een verzoek indienen tot het aanpassen of verwijderen van je gegevens. Dergelijke aanvragen kunnen worden gedaan via info@dutchwebshark.com. Tevens is het mogelijk om zelf je profiel te verwijderen vanuit onze database. Ga hiervoor naar www.talentwebsocial.nl en klik op deze pagina rechtsboven op jouw profiel. Ga vervolgens naar ‘instellingen’ en kies hierbij de optie account verwijderen.

Verandering in privacybeleid

Het is mogelijk dat Dutchwebshark veranderingen aanbrengt in deze privacy policy. Mocht een dergelijke verandering plaatsvinden dan kan je dat hier teruglezen, zodat je altijd op de hoogte bent het gebruik en verzamelen van jouw gegevens. Wij adviseren je dan ook om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen. Het is altijd mogelijk om Dutchwebshark te bereiken met vragen omtrent privacybeleid.

Hoe verzamelt Dutchwebshark gegevens over bezoekers via de website?

Als je ervoor kiest om vrijwillig gegevens, zoals bijvoorbeeld je CV, met ons te delen zullen we die gebruiken in overeenstemming met ons privacystatement. Daarnaast gebruikt Dutcwebshark net als bijna alle andere websites cookies om het gebruikersgemak van deze site te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf een website naar het gebruikte apparaat wordt gestuurd en welke op de harde schijf wordt opgeslagen. Een cookie slaat data op en zendt dit terug naar de instantie die de cookie heeft geplaatst. Elke gebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat deze cookies niet worden geplaatst.

Waar wordt de informatie bewaard en hoe worden deze beveiligd?

De gegevens worden bewaard op onze eigen dataservers. Dutchwebshark doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Gevoelige (vertrouwelijke) gegevens wordt beschermd door gebruik te maken van cryptografische technieken in de database, bestanden en/of communicatie. Gebruikte cryptografische technieken zijn versleuteling en hashing en de daarvan afgeleide digitale handtekening. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Dutchwebshark met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Niet akkoord met het privacybeleid? Wanneer je het niet eens bent met het beleid omtrent gebruik van jouw gegevens adviseren we je nadrukkelijk om geen gegevens met Dutchwebshark te delen.

Volg ons

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele update over onder andere Data driven sourcing, Talentpools & Candidate Experiences en Job Branding.

__________________________